Mall text: Om foodsharing

Made by volunteers of Foodsharing i Östersund in April 2018.

Siffrorna förändras! Var noga med att uppdatera dem innan du använder den här mallen!!!

Varför?

I Sverige slängs hela 995 000 ton mat och dryck varje år, det motsvarar omkring 107 kg per person och år. Av detta är ungefär hälften matsvinn, dvs ätbart. Minskar vi matsvinnet så minskar också vår miljöpåverkan.

Vad är det?

Food Sharing är rörelse som tar hand om utsorterad mat från t.ex matbutiker som annars skulle ha slängts, och delar ut den gratis till dem som vill ha.

En öppen och kollaborativ verksamhet för att minska matsvinnet som sker både i hushållen och i mataffärer. Foodsharing handlar om att skapa en infrastruktur och en delande/kollaborativ ekonomi kring livsmedel som är lämpligt för konsumtion men som vanligtvis ändå hamnar i soptunnan. Med Foodsharing kan vi minska matsvinnet samtidigt som vi gör det lättare för dem som inte har råd med mat eller dem som helt enkelt bryr sig om att skapa ett hållbart samhälle med mindre slöseri. Syftet är också att uppmärksamma samhället om matsvinnsproblematiken och att engagera flera i frågan genom direkt handling.

Hur fungerar det?

Foodsharing utvecklar samarbeten med mataffärer och medlemmar samlar maten som kastas och annars skulle bortskaffas. Denna mat är nu tillgänglig igen för konsumtion och kan ätas av medlemmen själva eller delas med andra människor.

Våra Solidariska Kylskåp eller skafferier heter “Fair Share Points” och är utspridda i olika stadsdelar där maten från både individer och mataffärer kan bevaras och sedan hitta vägen till någons mage, istället för soptunna. De finns på offentlig plats eller lätt tillgängligt. Varje dag kan man här lämna eller hämta färsk mat som annars skulle ha slängts. Inte bara individer kan lämna mat i vårt kylskåp, utan också våra samarbetspartners (mataffärer, grossister, etc) får skänka mat till dessa, då hämtas den regelbundet av våra maträddare. Det är öppet för allmänheten att komma och plocka det som finns i kylskåpet. Det är upp till oss som är engagerad i rörelsen att kontrollera maten som finns i kylskåpet och att ha ett rullande schema för att hålla det rent och fint!

Bakgrund

Vi får inspirationen av Foodsharing rörelsen i Tyskland, där idén föddes och snabbt började sprida sig. Det finns solidariska kylskåp eller matdelningspunkter i flera städer och stadsdelar, och rörelsen består i skrivande stund av drygt 3400 maträddare och 3700 samarbetspartner (se uppdaterade statistik).