Mall text: Kontakta en butik

Tillverkad av frivilliga foodsharing i Östersund.

Hej,

Foodsharing in Östersund skulle vilja stödja ert arbete med att minska matavfall.

Vi ser på er hemsida att ni redan gör saker för bästa tar bästa möjliga användning av varor som inte längre är lämpliga att sälja. Vi är ett lokalt initiativ som kan hjälpa dig att nå detta mål också här i Östersund.

Foodsharing är en framgångsrik och växande volontärorganisation, som syftar till att minska matavfall. Det började för 6 år sedan i Tyskland, har sedan dess sparat över 14 miljoner kilo mat i Tyskland, Österrike och Schweiz och expanderar nu till fler europeiska länder, bland annat Sverige, Polen, Danmark och Nederländerna. Eftersom vi erbjuder möjligheten till fullständig konfidentialitet är denna lista över partners inte uttömmande.

Vi samarbetar med enskilda butiker, såväl som kompletta företagskedjor. Varje företag som hanterar mat är av intresse för oss.

Just nu håller vi på och skapa en organisation i Östersund.

Vi föreslår att vi, efter ett första test och ert godkännande, har en testperiod med er butik i 3 månader. Under testperioden hoppas vi på att visa att Foodsharing in Östersund kan samarbeta med er butik på ett tillförlitligt sätt som är fördelaktigt för alla inblandade.

De grundläggande punkterna i vårt avtal om samarbete är följande:

  1. Vi tecknar ett avtal om ansvarsfrihet, som överför allt ansvar som är kopplat till den räddade maten till de Foodsavers som hämtar upp den. Butiken är inte på något sätt ansvariga för eventuella konsekvenser som uppstår vid konsumtionen av räddad mat.
  2. Den räddade maten kommer att hanteras anonymt, om så önskas. Endast om det godkänns och önskas av er kommer ni att omnämnas som samarbetspartner.
  3. Vi kommer att komma överens om fasta hämtningstider, så att samarbetet kan drivas smidigt och anpassat till er logistik och planering.
  4. Vi är diskreta och professionella; våra foodsavers är flexibla, snabba och agerar på ett sätt som inte stör er verksamhet.
  5. Efter hämtningen kommer den räddade maten att distribueras till vemhelst som har användninga för den utan motprestation eller betalning. Vårt främsta mål är att utnyttja de resurser som redan finns tillgängliga och därmed motverka matavfall. De som tar emot maten är ofta personer med små ekonomiska marginaler.

För mer information och personlig kontakt inbjuder vi dig till ett Skype-samtal eller ett personligt möte i Östersund när det passar er.

Tack för din uppmärksamhet, vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Vänliga hälsningar,

________ för Foodsharing Östersund

Mycket bra mall, finns en felskrivning i andra meningen.

Undrar om ni i Östersund har redan kontaktat Willys och om ni fått något svar?

Själv är jag från Solikyl (Foodsharing) i Göteborg.

Hey @tomasz

yeah we contacted willys twice but they state that they give their food away to charity (which they do, but only a very little percentage as i heard from some dumpster divers). and they would only cooperate with us if we are professional or constitutionalized. The second attempt was asking for a one time cooperation for a festival stall. That time no answer at all.

@tomasz, kanske kan du hjälp mig med felskrivningen, jag kommer fran tyskland och jag vet inte hur jag kan göra det bättre?

I think you can just remove tar bästa.

Vi ser på er hemsida att ni redan gör saker för bästa tar bästa möjliga användning av varor som inte längre är lämpliga att sälja.

As for Willys i have already gave up on trying to start any cooperation with them, they are too centralized. Their business is to offer the cheapest food, so generating food waste is part of their business model. They prefer to spend millions on green washing campaign to keep their customers buying more food then they need.