Mall text: Fördelar till affären

translated by volunteers of Foodsharing i Östersund

  • Minskade kostnader för bortskaffande av avfall på grund av minskad mängd avfall
  • minskad tid som behövs för att hantera överskottsmat, eftersom våra matvaror tar hand om att sortera ut vad som fortfarande är ätbart och att ta hand om resten
  • garanterade pick-ups på överenskomna tider som kan återkomma regelbundet eller kan ordnas spontant
  • garanterad hämtning av allt du bestämmer dig för att ge oss, vare sig det är i bruten förpackning, fortfarande ätbar mat som överstiger dess BBD eller prov
  • möjlighet till spontana hämtningar vid felaktiga leveranser, kylfel eller eventuella oförutsedda händelser
  • bättre bild på grund av ditt engagemang att vidta åtgärder mot matavfall, om du vill att vi ska göra det offentligt
  • Om du föredrar att förbli diskret garanterar vi att du inte nämner namnet på din butik i något sammanhang utanför vårt livsmedelsbesparande samhälle
  • absolut ingen risk för ansvarsfrågor eftersom alla livsmedelsföretagen har skrivit ett juridiskt meddelande som tjänar som ett undantag för dig och säger att du under inga omständigheter kan hållas ansvarig för eventuella negativa följder som härrör från konsumtionen av räddad mat
  • garanterad etisk fördelning av den räddade mat och varor