Dela med butik utan butikschef?

Här nere i Lund vi hade pratad med de som jobba på butiken och de var öppet att kooperera med oss men 1) de vill inte prata med butikchef om det 2) när vi pratar med butikchef de är intresserad men sen de vill ha allt officialt. Vad tycker ni om vi bara börja med de som kasta mat först, i.e. de som jobba i butiken, eller är det bäst att altid pratar med butikchef först?

1 Like

En av vara lyckade sammarbeten kom till när de som arbetar i butiken pratade med butikschefen och föreslog en mjukstart, först med att bara donera bröd, och med tiden donerade annan typ av mat.

Det kan ibland fungera bättre om sammarbetet påbörjas inifrån, via de som jobbar där eller kundera själva kan maila butikschefen.